Betty Crocker

En nylansering av Betty Crockers bakprodukter i Norge med ett helt nytt grafiskt manér där Momentum tog fram butikskampanjen.

Roll: AD-Assistent
Uppgifter: Form och original.

Hide Content