J Dilla

Skivbolaget Stones Throw Records höll en tävling på sitt forum där de lät formgivare hylla producenten James Yancey. Han avled i sjukdomen Lupus den 10 Februari 2006 och på femårsdagen av hans dödsdag publicerade de alla illustrationer som sänts in. Jag hyllade James Yancey bokstavligen för skivan ”Donuts” som tyvärr blev hans sista album och slutfördes i hans sjuksäng tre dagar innan hans död.

Roll: Grafisk Formgivare
Uppgift: Idé, form och illustration.

Hide Content