Whoa

Banner och stickers för det numera nerlagda musikforumet whoa.nu.

Roll: Grafisk Formgivare
Uppgifter: Idé, form och illustration.

Hide Content